بخش مرجع

 معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : معصومه قبادی پور 

تحصیلات: دیپلم

پست الکترونیک:

 

وظایف:

بخش مرجع که در طبقه همکف ساختمان کتابخانه قرار دارد وظايفي از قبيل سفارش و نگهداري کتابهاي مرجع، فرهنگ ها، دايرهالمعارف ها، دستنامه ها، اطلس ها، نقشه ها، کتابهاي نفيس و گرانبها و... را بعهده دارد و به صورت سيستم قفسه باز و نظام رده بندي LC کنگره آمريکا ارائه خدمت مي نمايد. ضمناً کليه کتابهاي اين بخش مجهز به برچسب بارکد بوده و کليه اعمال کنترل و شلف خواني از طريق دستگاه بارکد خوان انجام مي گردد.