بخش مخزن

  معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : مرضیه احمدی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

 

 

 

 

وظایف:

مخزن کتابخانه در طبقه همکف کتابخانه قرار دارد و فضايي بالغ بر 600 متر مربع نيز به خود اختصاص داده است و ظرفيت بالغ بر 400،000 جلد کتاب را نيز دارا مي باشد. کليه کتابهاي اين بخش غير مرجع بوده و به صورت سيستم بسته ارائه خدمات مي نمايد و چیدمان کتابهای این بخش براساس رده بندی Lc کنگره می باشد.

وظایفی از قبیل دریافت سفارش درخواست کتاب که از بخش امانات برادران و خواهران به این بخش ارسال می شود و کنترل آنها در قفسه ها و در صورت موجود بودن کتاب مربوطه از طریق بالابر برقی به بخش مورد نظر ارسال می گردد تا در اختیار مراجعین محترم قرار گیرد، همچنین کتابهای برگشتی از بخش امانات به این بخش ارسال می شود و در جای مربوط به خود در قفسه قرار می گیرد . کتابهایی که از بخش فنی و فهرست نویسی به این بخش ارجاع می گردد بر اساس رده بندی Lc کنگره در قفسه مربوط به خود چیدمان می شود.