کتابخانه به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در راستای فراهم نمودن بستر مناسب در امر تحقیق و پژوهش برای دانشجویان واساتید در سال 1367 همزمان با تاسيس دانشگاه در يک ساختمان استيجاري واقع در ميدان جمهوري اسلامي فعاليت خود را با 500 جلد کتابو يک نفر پرسنل در يک فضاي 12 متري آغاز نمود و کم کم با گسترش دانشگاه به لحاظ کمي و کيفي روند کتابخانه سير صعودي پيدا کرد و بااحداث ساختمان فاز يک دانشگاه واقع در باغ ني، کتابخانه به يک فضاي 24 متري منتقل گرديد. سپس با مستقل شدن حوزه معاونت پژوهش وفناوری در سال 1378 و با احداث ساختمان فاز دو مساحتي به متراژ 720 متر مربع به ساختمان کتابخانه اختصاص يافته است که 420 متر آن فضاياداري و مخزن و 300 متر آن به عنوان سالن مطالعه بوده است. در سال 1383 با راه اندازي دانشکده ادبيات دو در مجتمع امام خميني (ره) واقع درانتهاي شهرک متخصصين فضايي به متراژ 550 متر مربع ديگر نيز به ساختمان کتابخانه افزوده گرديده است و در حال حاضر با راه اندازيساختمان مرکزي کتابخانه که در آذرماه سال 1387 مورد بهره برداري قرار گرفته است با مساحت 4000 متر مربع در سه طبقه به عنوان بزرگترينکتابخانه دانشگاهي در غرب کشور آماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشد که بخشها و قسمتهاي مختلف آن به شرح ذيل مي باشد.مديريت، فهرست نويسي و آماده سازي، مخزن، بخش مرجع، امانت و سالن مطالعه برادران (طبقه دوم)، امانت و سالن مطالعه خواهران (طبقهسوم)، بخش نشريات و پايان نامه ها، کتابخانه ديجيتال و نمايه مقالات تحت شبکه، بخش مرمت و صحافي، بخش فروش کتاب و دفتر خدمات پست.