بخش مدیریت:

مدیریت کتابخانه دانشگاه مانند مدیریت هر مجموعه ای وظیفه برنامه ریزی, سازماندهی,هدایت, کنترل و رهبری کتابخانه را برعهده دارد.این بخش کلیه امور مربوط به تصمیمات کلان کتابخانه, آبنده نگری برای پیشبرد اهداف کتابخانه متناسب با فن آوری روز دنیا , اخذ مجوز خرید کلیه ملزومات کتابخانه اعم از بودجه پژوهشی و جاری و پی گیری و به نتیجه رساندن کلیه امور اداری کتابخانه را برعهده دارد.

از ابتدای شروع فعالیت کتابخانه افراد ذیل عهده دار مدیریت کتابخانه بوده اند:

خانم شهین کرمی از 1368 تا 1373 ،خانم توران باقری از 1373 تا 1375،خانم الهام آیندی از 1375 تا 1376، خانم هایده رسولی از 1376 تا1381 ،آقای فرید مسعودی از 1381 تا 1382, آقای سید جلال حسین پور از 1382 تا 1392,آقای علی اکبر کردی از سال 1392 تا 1393 سپس از سال 93 تا 98 دکتر عباس قماشی و از مهر ماه 98 تا اسفند 98 آقای دکتر مجید فرهیان.

 در حال حاضر آقای امرالله عظیمی عهده دار سمت مدیریت کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشند.