بخش مرمت و صحافي

 معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : امین حجت نیا 

تحصیلات: دیپلم

پست الکترونیک:

  

 

 

 وظایف:

اين بخش وظيفه مرمت و صحافي کليه ی کتبی را که به لحاظ ظاهری مخدوش شده اند را بعهده دارد و همچنین صحافی کلیه مجلات، پایان نامه ها، نمرات بایگانی شده دانشجویان و روزنامه ها به عهده این بخش می باشد. تاکنون کلیه اعمال صحافی ها با سیستم دستی و سنتی صورت میگرفته است ولی هم اکنون با دستگاههای پیشرفته از جمله برش برقی تمام هیدرولیک با صفحه نمایشگر دیجیتال و پرس برقی و دستگاه طلاکوب حرفه ای صورت می پذیرد.