دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تسویه حساب می بایست کد رهگیری خود را که از سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (Irandoc)  دریافت نموده اند به همراه یک لوح فشرده از نسخه الکترونیکی پایان نامه در قالب یک فایل word و یک فایل pdf و یک نسخه چاپی از پایان نامه  را به کتابخانه دانشگاه،بخش نشریات تحویل دهند.(18/5/93)