بخش نشريات و پايان نامه ها

 معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : شهرزاد غلامی

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

  

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زهره پروینی

تحصیلات: کارشناسی  ارشد کتابداری

 

 

 

 

وظایف:

اين بخش در طبقه دوم ساختمان کتابخانه واقع شده است وظيفه سفارش و نگهداري مجلات داخلي و خارجي و پايان نامه هاي دانشجويي و روزنامه ها را برعهده دارد. استفاده از اين بخش به صورت سيستم قفسه باز مي باشد. در اين بخش کليه پايان نامه ها فهرست نويسي و چکيده ي پايان نامه ها نيز وارد سايت گرديده است و همچنين کليه مجلات اطلاعات کتاب شناختي آنها نيز به صورت فهرست توصيفي و تحليلي وارد کامپيوتر گرديده و از طريق نرم افزار جامع سيمرغ تحت وب قابل بازيابي مي باشد. اين بخش متصل به شبکه اينترنت بوده و برخي از اشتراکهاي مجلات خود را به صورت اينترنتي سفارش مي دهد.