بخش امانت و  مطالعه

 معرفی پرسنل بخش:

 نام و نام خانوادگی : رضا شیرازیان

تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی

 

 

 

وظایف:

بخش امانت و مطالعه به دو بخش 1- امانت و مطالعه برادران در طبقه اول با ظرفيت 400 نفر جهت مطالعه برادران و 2-  امانت و مطالعه خواهران در طبقه دوم با ظرفيت 300 نفر جهت مطالعه خواهران تقسيم مي شود. اين بخش کاملاً مکانيزه بود و ضمناً مجهز به دستگاه بارکد خوان مي باشد و کليه اطلاعات کتابها و کارتهاي عضويت از طريق اين دستگاه  بر روي سيستم امانت ثبت مي گردد و کليه اعمال امانت و جستجوي کتاب از طريق کامپيوتر ونرم افزار سيستم امانات سيمرغ تحت وب و با جديدترين نسخه به اجرا در مي آيد. امانت و برگشت کتاب در اين بخش به دو صورت انجام مي پذيرد:

1-      به صورت حضوري که مراجعين به کتابخانه مراجعه و پس از جستجوي کتاب از طريق کامپيوتر درخواست آنها به مخزن ارسال  و کتاب از طريق بالابر برقي به به بخش امانت مربوطه منتقل و کتاب به نام فرد ثبت مي شود.

2-      به صورت غير حضوري که مراجعين به وب سايت کتابخانه www.lib.iauksh.ac.ir مراجعه و وارد گزينه جستجوي کتاب و امانت مي گردند و پس از جستجو و طي مراحل درخواست سند از سيستم امانت با استفاده از کلمه عبور شخصي که براي هريک ار مراجعين در زمان عضويت صورت گرفته است کتاب مورد نظر را براي خود رزرو يا درخواست امانت مي نمايدکه از طريق دفتر پست که در کنار مخزن قرار گرفته است کتاب به آدرس فرد پست مي گردد.