میزان همپوشانی مقالات علمی


 

http://smallseotools.com/plagiarism-checker

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com